پنجشنبه 23 آذر 1396
بازدید فرماندار کنگان از تأمین اجتماعی و پلی کلینیک بوعلی
بازدید فرماندار کنگان از تأمین اجتماعی و پلی کلینیک بوعلی مهندس یوسفی فرماندار سپس در نشستی از تلاش ها و عملکرد تأمین اجتماعی در خدمات رسانی مطلوب به مراجعین و شهروندان تقدیر و تشکر بعمل آورد.
آقای زارعی رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان کنگان و دکتر ربانی رئیس درمانگاه بوعلی به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود خدمت رسانی به شهروندان ایراد نمودند.


   1396/4/25 13:09        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :