پنجشنبه 23 آذر 1396
تشکیل دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کنگان
تشکیل دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کنگان فرماندار کنگان در این جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه اظهار داشت: انتظار داریم مجموعه همکاران و اعضاء در نهاد کتابخانه ها همکاری بیشتری در پیشبرد اهداف کتابخانه ها داشته باشند.
وی افزود: مسئولین بایستی بستر و زمینه لازم در خصوص استفاده از کتاب و کتابخانه ها را با منابع مورد نیاز قشر دانشجو و غیره فراهم نمایند و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی را باید در دستور کارشان قرار دهند.
در ابتدای این جلسه سرکار خانم ارشادی مطلق رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان کنگان گزارش جامعی از اهم اقدامات صورت گرفته را بیان نمودند و هر یک از اعضاء به بیان نظرات و دیدگاه های خود در خصوص ترویج و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی پرداختند.
   1396/4/26 09:36        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :