چهارشنبه 01 اسفند 1397
اخبار مر بوط به روز 1 ارديبهشت 1390
  1. تبرکی فرماندار کنگان : به منظور تجلیل از مقام معلم هر یک از اعضاء شورای اداری شهرستان یکی از معلمان دوران تحصیل خود را در جلسه شورای اداری به همراه آورده تا از وی قدردانی شود .
اخبار مر بوط به روز 7 ارديبهشت 1390
  1. فرماندار کنگان : با توجه به حمایت دولت عدالت محور از ورزش ، روند اجرایی عملیات احداث اماکن ورزشی در شهرستان کنگان شتاب بیشتری به خود می گیرد.
  2. عباس تبرکی فرماندار کنگان : هفته معلم فرصت مغتنمی برای تجلیل از مقام علم و عالم است .
اخبار مر بوط به روز 12 ارديبهشت 1390
  1. فرماندار کنگان: تجلیل از معلمین تجلیل از ارزشها و خوبیهاست .
اخبار مر بوط به روز 14 ارديبهشت 1390
  1. عباس تبرکی فرماندار کنگان : توجه به نیروی انسانی و توانمند سازی نیروها و توجه ویژه به بکارگیری نیروی بومی از اهداف مهم حضور صنعت نفت و گاز در شهرستان است
اخبار مر بوط به روز 24 ارديبهشت 1390
  1. تبرکی فرماندار کنگان : کتاب سرچشمه دانایی ، شعور و معرفت معنوی انسان است .