چهارشنبه 01 اسفند 1397
اخبار مر بوط به روز 2 مرداد 1390
  1. عباس تبرکی : خدمات دولت نهم و دهم در خصوص زیر ساخت های ورزش با دولتهای قبل قابل مقایسه نیست
اخبار مر بوط به روز 12 مرداد 1390
  1. تبرکی فرماندار کنگان : تسریع در ایجاد کمربندی کنگان می تواند نقش اثر گذار در حل مشکل تردد ماشین آلات سنگین پیمانکاری در شهر و معظل ترافیک داشته باشد .
  2. عباس تبرکی : نماز جمعه، یکی از اجتماع های سودمند، چاره ساز و هدفدار است که هم نمایشگاه وحدت شکوهمند اسلام و هم پرورشگاه سیاست و تدبیر مسلمانان به شمار می آید.
اخبار مر بوط به روز 19 مرداد 1390
  1. تبرکی فرماندار کنگان : دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر در راستای آموزش کارکنان دولت و افزایش سطح کارآمدی آنان نقش مهمی بر عهده دارد .
اخبار مر بوط به روز 25 مرداد 1390
  1. عباس تبرکی : ماحصل کار خبرنگار باید امید به جامعه و تقویت نظام جمهوری اسلامی باشد .
  2. عباس تبرکی : باید با برنامه ریزی دقیق منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه کتاب و فرهنگ مطالعه در شهرستان اجرایی نماییم .