چهارشنبه 01 اسفند 1397
اخبار مر بوط به روز 1 آبان 1390
  1. گزارش تصویری / هفته تربیت بدنی و ورزش
اخبار مر بوط به روز 3 آبان 1390
  1. یزدان شناس فرماندار کنگان :آن چیزی که در عرصه بین المللی پرچم پر افتخار ایران اسلامی را به اهتزاز در می آورد شما ورزشکاران و مدال آوران هستید و به کشور خود عشق می ورزید
  2. یزدان شناس فرماندار کنگان :پروژه مسکن مهر می تواند مردم را صاحب خانه و در کاهش نرخ مسکن در سطح شهرستان کنگان کمک نماید .
اخبار مر بوط به روز 6 آبان 1390
  1. فرماندار کنگان :کسب رتبه برتر شورای آموزش و پرورش کنگان نشانه همدلی و همکاری صمیمانه مدیریت با سایر اعضا می باشد.
اخبار مر بوط به روز 8 آبان 1390
  1. آقای یزدان شناس فرماندار کنگان :اطاق کار باید راه اندازی شود تا افراد جویای کار بتوانند به راحتی جذب کار گردند
اخبار مر بوط به روز 10 آبان 1390
  1. فرماندار کنگان : بسیج مظهر همه خوبی هاست
اخبار مر بوط به روز 28 آبان 1390
  1. فرماندار کنگان:فرهنگ کتاب و کتابخوانی را باید در بین مردم و جوانان نهادینه کنیم .