چهارشنبه 01 اسفند 1397
اخبار مر بوط به روز 4 مرداد 1396
 1. نشست هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد شهرستان کنگان
 2. آنچه در جلسه شورای اداری شهرستان کنگان گذشت
 3. جلسه ای در خصوص حمایت از فعالین صنایع دستی شهرستان کنگان
اخبار مر بوط به روز 7 مرداد 1396
 1. کمیته برنامه ریزی شهرستان کنگان تشکیل جلسه داد
 2. به مناسب روز دختر از شاعر کنگانی تجلیل شد
 3. روستای برکه چوپان میزبان خادمین امام رضا (ع) می باشد.
اخبار مر بوط به روز 9 مرداد 1396
 1. بازدید معاون فرماندار از پروژه اتوبان (کمر بندی) کنگان
 2. اجرای مصوبات در حادثه آتش سوزی اسکله بندر کنگان
اخبار مر بوط به روز 10 مرداد 1396
 1. کار گروه فرهنگی اجتماعی شهرستان کنگان تشکیل جلسه داد.
 2. شورای ورزش شهرستان کنگان تشکیل شد.
اخبار مر بوط به روز 11 مرداد 1396
 1. جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان کنگان تشکیل شد
 2. جلسه انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان کنگان تشکیل شد.
اخبار مر بوط به روز 14 مرداد 1396
 1. جلسه کار گروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری کنگان تشکیل شد.
اخبار مر بوط به روز 15 مرداد 1396
 1. از مدال آوران کاراته کنگانی تجلیل بعمل آمد.
 2. بازدید معاون فرمانداراز پروژه بلوار وفاق
اخبار مر بوط به روز 21 مرداد 1396
 1. خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان کنگان تجلیل شدند.
اخبار مر بوط به روز 24 مرداد 1396
 1. از ورزش جانبازان و معلولین شهرستان کنگان حمایت کامل بعمل می آید.
اخبار مر بوط به روز 25 مرداد 1396
 1. پیام فرماندار کنگان بمناسبت سالروز ورود آزادگان
اخبار مر بوط به روز 28 مرداد 1396
 1. جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کنگان تشکیل شد.
اخبار مر بوط به روز 30 مرداد 1396
 1. پرداخت بیمه خسارت دیدگان آتش سوزی اسکله بندر کنگان