دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

آقای عباس بشی
37227230

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
 
1- تشكيل جلسات كميته برنامه ريزی شهرستان و پيگيری مصوبات آن
2- نظارت بر اجرای پروژه های تملك دارائی های سرمايه ای در سطح شهرستان
3- همكاری در تهيه و تدوين گزارشات ماهيانه و سالانه اقتصادی شهرستان
4- بررسی و شناخت به منظور بهره برداری از كليه امكانات موجود شهرستان در كليه زمينه های اقتصادی ، كشاورزی ، صنعتی و ...
5- تشكيل جلسات ماهيانه و ايجاد هماهنگی در زمينه امور بانكی و ارسال گزارشات به مراجع ذيربط.
6- نظارت در توزيع عادلانه ارزاق عمومی و كالاهای اساسی و ساير مواردی كه از طريق دولت ارائه می گردد
7- مشاركت در طراحی نظام برنامه ريزی جامع توسعه منطقه ای (در محدوده شهرستان)
8- بررسی و مطالعه و تدوين برنامه های اقتصادی در زمينه اشتغال و سرمايه گذاری با بهره گيری از استعدادهای موجود در شهرستان
9- بررسی و شناخت توانمندی و استعدادهای شهرستان در جهت تأمين توسعه پايدار و تدوين برنامه های امور زيربنائی ، توليدی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی با همكاری دستگاههای اجرائی شهرستان
10- تهيه و تدوين برنامه های توسعه شهرستان در چارچوب برنامه های كلان شهرستان با هدايت و همكاری واحدهای شهرستانی
11-نظارت بر عملكرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی
12- نظارت بر عملكرد كميته های اجرائي آرد و نان و حوادث غيرمترقبه
13- پيگيری امور مربوط به ارزشيابی سالانه مسئولين ادارات
14- نظارت و مراقبت در بهبود و پيشرفت امور عمرانی شهرستان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مربوطه و نحوه تقسيم اعتبارات طرح‌های عمرانی
15- نظارت و مراقبت در تهيه و تنظيم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طريق هماهنگی با فعاليت های ادارات و سازمانها
16- تهيه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم منطقه ای به منظور استفاده در برنامه‌ريزی ها
17- فراهم ساختن موجبات تأمين حوائج عمومي مردم از طريق جلب همكاری مؤسسات و سازمان هاي دولتی و غيردولتی
18- اقدام در جهت جلوگيری از پيشامدهای نامطلوب منطقه ای و رفع حوائج ضروری اهالی در مواقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهانی و كمك به آسب ديدگان
19- نظارت بر تهيه لايحه بودجه دهياری ها و نظارت بر اجرای لايحه مصوب
20- تشكيل جلسات شورای ترافيك و نظارت و مراقبت بر امور ترافيكی شهرستان و ساماندهی حمل و نقل عمومی
21- هماهنگی و انجام امور مربوط به ايمن سازی ، بازسازی و كمك های بلاعوض كشاورزی و حوادث غيرمترقبه
22- تشكيل جلسات ستاد سوخت شهرستان و نظارت بر تأمين و توزيع مواد سوختی شهرستان
23- نظارت بر انجام امور پرسنلی و مسائل مالي و تجهيزاتی فرمانداری و بخشداری ها
24- نظارت و پيگيری امور پشتيبانی و اداری
25- انجام امور مربوط به مسائل اشتغال ، جذب تسهيلات تكليفی و اعتبارات اشتغال زائی و وام های خود اشتغالی و همكاری با بانك ها
26- پيگيری و مكاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ريزی و عمرانی در سطح شهرستان
27- پيگيری جهت اجرای سياستها و برنامه های تدوين شده توسط حوزه های معاونت برنامه ريزی ، پشتيبانی و امور عمرانی استانداری
28- نظارت بر تهيه و تدوين و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ريزی ، پشتيبانی و امور عمرانی استانداری
29- نظارت و هماهنگی لازم بر عمكرد بخشداران در حوزه هاي برنامه ريزی ، عمرانی و پشتيبانی
30- انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )