دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

خانم ساغر باغبانی
37222004-37222322
 
شرح وظایف امور بانوان
 
1-  ارايه نقطه نظرات مشورتی مورد نياز فرماندار در امور بانوان و خانواده
2- انجام امور مشاوره در زمينه های ارتقای منزلت اجتماعی زنان و تبيين جايگاه آنها درخانواده
3- انجام تمهيدات لازم در جهت برپايی گردهمايی و جلسات مطلوب با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهي عمومی نسبت به حقوق زنان
4- فراهم آوردن تمهيدات مناسب به منظور اشاعه و گسترش فعاليتهای اجتماعی بانوان با همكاری با سازمان ها ، ارگانها و نهادهای شهرستان و حمايت از زنان مشاركت جو در عرصه های مختلف
5- شركت در گردهمايی ها ، جلسات و سمينارهای علمی مطالعات زنان
6- شناسايی بانوان موفق ، معرفی و حمايت از آنان با هدف ايجاد انگيزه و خودباوری در بانوان
7- همكاری با سازمان ها وارگانهای شهرستان در خصوص برپايی نمايشگاه ، همايشهای تخصصی و دوره های منظم آموزشی به منظور ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه زنان
8- جهت دهی به تحقيقات علمی دانشگاه ها و استفاده از نتايج پژوهش های مراكز علمی و دانشگاهی جهت برنامه ريزی در امور بانوان و خانواده
9- اظهار نظر براساس تحقيق و پژوهش های كابردی در زمينه های مختلف فعاليتهای اجتماعی ، فرهنگی و سياسی در جهت بهبود وضعيت زنان شهری و روستايی
10-ارايه نقطه نظرات مشورتی به منظور گسترش ، توسعه و تجهيز مراكز تفريحی ، فرهنگی و اجتماعی مناسب بانوان با همكاری و مساعدت سازمانها ، ارگانها، افراد و موسسات خيريه شهرستان

11- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )