دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

آقایان محمد صفا و سید هادی موسوی
37222093
 
شرح وظایف مسئول امور اداری و مالی و جمعدار اموال
 
1- تهیه و تنظیم لیست پرسنل مورد نیاز فرمانداری و بخشداری تابعه جهت گزارش به استانداری
2- بررسی گزارشات مربوط به تخلفات اداری کارکنان حوزه فرمانداری و اقدام در تکمیل پرونده و تهیه گزارش لازم
3- حفاظت در انجام کلیه امور پرسنلی و اداری و مالی فرمانداری و بخشداری تابعه
4- تنظیم اسناد هزینه اداری بر اساس احکام و ضمائم لازم
5- وصول و تنظیم کلیه اعتبارات حواله شده و ثبت هزینه های اداری بر اساس فصول و مواد مربوط
6- تهیه درخواست های تأمین اعتبار هزینه های اداری
7- تهیه چکهای پرداختی بابت حقوق و هزینه های اداری و امضاء آنها به عنوان امضاء مجاز
8- جاری نگه داشتن اعتبارات فرمانداری و موازنه هزینه با اعتبارات تخصیصی
9- نگهداری حساب های بانکی و تنخواه گردان فرمانداری
10- جمع آوری پیشنهادات هزینه ها و نیازمندی های حوزه مربوط جهت تنظیم بودجه
11- اقدام در رفع مشکلات مالی در حدود اعتبارات تخصیصی
12- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
13- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
14- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانكی
15- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانكی و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
16- همكاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
17- اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون

18- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احكام استخدامی كاركنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام
19- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احكام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
20- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
21- انجام امور مربوط به انتقالات
22- پیگیری احكام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمر
23- پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهای فرمانداری
24- بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
25- رسیدگی به كلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن كارهای انجام شده طبق قرارداد
26- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
27- تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه واحدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری
28- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
29- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
30- تهیه لیست كشیك كاركنان
31- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه
32- نظارت بر حضور و غیاب كاركنان
33- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری
34- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )