سه شنبه 03 بهمن 1396

آقایان جواد اسیری ، بهرام شعبانی و نوید جاتوت
37225186
 
شرح وظایف عمران
 
1-  برگزاری منظم جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مسائل مرتبط به آن و پروژه ها مدیر واحد
2- کارگروه نظارت شهرستان
3- سیستم یکپارچه اطلاعات
4- شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان
5- ستاد تسهیلات سفر
6- کارگروه اراضی بلامعارض
7- مسکن مهر
8- انجام امور مربوط به یارانه ها
9- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مافوق
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :