سه شنبه 03 بهمن 1396


37222004
 
شرح وظایف نامه رسان
 
1-  کسب دستورالعمل های لازم و برنامه کار از سرپرست مربوطه
2- حمل ، توزیع و دریافت مکاتبات ، نامه های اداری ،  دعوتنامه ها و امانات در خارج از محیط با وسایل تندرو
3- تحویل مکاتبات و نظایر آن به گیرندگان و اخذ رسید
4- پست کردن نامه ها ، امانات پستی و نظایر آن از طریق اداره پست و سایر مراجع و اخذ رسید
5- مراقبت و جلوگیری از مفقود شدن اسناد و مدارک و امانت های پستی
6- مراقبت در استفاده صحیح از وسیله نقلیه به منظور جلوگیری از استهلاک بی رویه آن
7- مراقبت در حفظ مسائل محرمانه در حدود وظایف شخصی
8- گزارش فعالیت ها و مشکلات به سرپرست مربوطه
9- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :