دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

آقای سید اسماعیل اکبری
37222668

 
شرح وظایف ناظر پروژه های بخشداری
 
1- مشاور فنی به دهیاردر خصوص پیشنهاد کاربری اراضی در هنگام تهیه بازنگری واجرای طرح هادی روستا
2- مشاوره فنی به دهیار جهت عقد قراردادهای عمرانی وبرگزاری مناقصات مربوط به پروژه های عمرانی
3- مشاوره فنی به دهیار جهت تعریف پروژه های عمرانی سطح روستا،تعیین اولویت ومکان یابی آنها
4- مشاوره فنی ومهندسی«در راستای انجام بهتر وظایف محوله به دهیارمطابق با شرح وظایف نفصیلی دهیار»در حوزه عمرانی
5- مشاوره فنی به دهیار در جهت بررسی وشناخت پتانسیل ها،کمبودها،نیازمندی ها ونارسایی های عمرانی،اجتماعی،بهداشتی،آموزشی،ورفاهی روستا با هدف تدوین برنامه 5ساله دهیاری
6- مشاوره به دستگاه های ذیربط در طراحی مزارهای شهدا ونظارت بر حسن اجرای المان های مبلمان روستایی و...
7- شناسایی وبرنامه ریزی جهت ایمنی روستا در برابر سوانح وحوادث طبیعی
8- برنامه ریزی واهتمام به حفظ بناها وآثار باستانی روستا وهمکاری با مراجع ذیصلاح در بازسازی
9- برنامه ریزی واقدام در جهت نامگذاری معابر،اماکن وتأسیسات روستا بر اساس قوانین ومقررات مربوطه
10- نظارت برحسن اجرای طرح های عمرانی روستا در چارچوب طرح هادی مصوب روستا
11- برنامه ریزی،طراحی ونظارت بر طرح های زیبا سازی محیط روستا ورعایت استانداردهای لازم
12- مکان یابی وتهیه طرح جمع آوری ودفع بهداشتی پسماندهای روستایی با همکاری مراجع ذیربط
13- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )