دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

آقای جواد غلامی
37222668

شرح وظایف مسئول امور دفتری و بایگانی
 
1- ثبت و صدور نامه ها در رایانه با ذکر تاریخ ، شماره وارده و صادره و ... بر اساس روش ها و دستورالعمل های صادره
2- انعکاس شماره ثبت شده روی نامه های وارده و صادره و نسخ مربوط
3- مطالعه نامه های وارده و نامه های تهیه شده که جهت صدور و ثبت ارجاع شده بمنظور انعکاس خلاصه آن در ستون مربوط
4- مراقبت در حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده ها طبق مقررات و اصول بایگانی
5- پیوست کردن پرونده ها یا سوابق خواسته شده مربوط به نامه ها طبق دستور و ارسال برای متصدیان اقدام
6- بایگانی نامه هایی که جریان اداری خود را طی نموده اند بر اساس دستورالعمل های صادره.
7- کنترل مستمر تعداد پرونده های موجود در بایگانی
8-  تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد طبق دستورالعمل های مربوط و با اجازه مقام مافوق
9- انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )