سه شنبه 03 بهمن 1396

خانم الهام سناسیری
37222668
شرح وظایف ذیحساب دهیاری ها
 
  1. بررسی دفاتر مالی دهیاریهای بخش مرکزی
  2. بودجه ریزی دهیاریها
  3. پیگیری مشکلات روستاهای بخش مرکزی
  4. دبیر جلسات برگزار شده توسط بخشداری

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :